Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Niniejsza Informacja jest skierowana do naszych obecnych i byłych klientów, podmiotów zainteresowanych i potencjalnych przyszłych klientów, a także ich wspólników, przedstawicieli ich organów oraz innych pracowników.

 

1. Cele przetwarzania danych

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu nawiązywania stosunków handlowych, zarządzanie nimi i wykonanie zobowiązań; oraz w celu realizacji już udzielonego przez Państwa zlecenia.

 

2. Podstawy prawne przetwarzania

 

Jeżeli są Państwo osobą zainteresowaną lub potencjalnym klientem, będziemy przetwarzać Państwa do celów marketingu bezpośredniego za pomocą poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego jedynie w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Jeśli są Państwo naszym klientem, Państwa dane osobowe są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W pozostałym zakresie przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie nadrzędnego, prawnie uzasadnionego interesu polegającego na osiągnięciu określonych w punkcie 1 celów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3. Przekazywanie Państwa danych osobowych

 

O ile okaże się to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 1, Państwa dane osobowe przekażemy :

- zaangażowanym przez nas usługodawcom,

- organom administracyjnym, sądom, jednostkom prawa publicznego,

- doradcom podatkowym/audytorom w celu przeprowadzenia audytów,

- współpracującym z nami partnerom oraz czynnym przedstawicielom prawnym.

 

Niektórzy spośród wyżej wymienionych odbiorców mogą znajdować się lub przetwarzać Państwa dane osobowe poza Rzeczpospolitą Polską. Stosujemy środki mające na celu zapewnienie, że wszyscy odbiorcy będą w stanie zaoferować odpowiedni poziom ochrony danych.

 

4. Okres przechowywania

 

Co do zasady Państwa dane osobowe przechowujemy do czasu zakończenia stosunku handlowego, w ramach którego dane zostały zebrane, lub do czasu upływu ustawowych okresów przechowywania i przedawnienia; ponadto do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu. Jeśli są Państwo klientem, byłym klientem, osobą zainteresowaną lub potencjalnym klientem, albo osobą kontaktową jednej z ww. osób, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w celach marketingowych do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, lub – jeśli dane działanie marketingowe odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – do chwili cofnięcia tej zgody.

Po ww. okresie z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes dane będą archiwizowane przez 10 lat w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 

5. Państwa prawa dotyczące danych osobowych

 

Przysługuje Państwu m.in. prawo (i) do sprawdzenia, czy i jakie dotyczące Państwa dane osobowe przetwarzamy, a także do otrzymania kopii tych danych, (ii) do żądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli są one przetwarzane w sposób błędny lub niezgodny z prawem, (iii) do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, (iv) w określonych okolicznościach – do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych lub cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na ich przetwarzanie, przy czym cofnięcie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej cofnięciem, (v) do zażądania umożliwienia przenoszenia danych, jeśli są Państwo naszym klientem, (vi) do poznania tożsamości osób trzecich, którym są przekazywane Państwa dane osobowe oraz (vii) do wniesienia skargi do organu ochrony danych.

 

6. Nasze dane kontaktowe

 

W przypadku pytań lub wniosków dotyczących niniejszej Informacji lub przetwarzania Państwa danych, prosimy o kontakt:

FILE Sp. z o.o., ul. Warszawska 136, 21-080 Garbów, privacy@file-europe.com

 

Formularz kontaktowy

Ta strona zapisuje pliki cookies na Państwa komputerze. Zbierane informacje mają wyłącznie anonimowy, statystyczny charakter. W ustawieniach przeglądarki mogą Państwo określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies.