Informacje prawne

FILE Sp. z o.o.
u. Warszawska 136
21-080 Garbów k/Lublina
Polska

Tel.: +48 81 718 61 11
Fax: +48 81 718 61 19

E-mail: info@file-europe.com

Rejestracja handlowa firmy

KRS0000022091
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy Spółki: 4 006 052,60 PLN
Numer identyfikacji podatkowej VAT: PL 542-001-26-56

Zastrzeżenie prawne

Strona, łącznie z całą jej zawartością, stanowi własność firmy File Sp. z o.o. i jest chroniona prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi prawami obowiązującymi na terytorium Polski i Unii Europejskiej.

Korzystając z tej strony, użytkownik wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki. W przypadku, kiedy się z nimi nie zgadza, powinien zaprzestać korzystania ze strony. Zawartość niniejszej strony internetowej stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako taki podlega ochronie. Bez wyraźnego zezwolenia File Sp. z o.o. zabronione jest kopiowanie oraz dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej dla celów innych niż użytek osobisty oraz dozwolony użytek publiczny w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie tych materiałów bez uprzedniej zgody uprawnionych stanowi naruszenie ich praw i stanowi podstawę do podjęcia stosownych działań prawnych.

Oznaczenie: File Sp. z o.o., logo: "File!" oraz graficzne znaki towarowe: "File" i "File!" użyte na niniejszych stronach internetowych są zarejestrowanymi znakami towarowymi zastrzeżonymi na rzecz File Sp. z o.o. Strona może także zawierać znaki towarowe stron trzecich. Wszystkie te znaki towarowe są własnością ich właścicieli i użytkownik zobowiązuje się ich w żaden sposób nie używać ani nie przedstawiać bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody od właściciela znaku.

Wszelkie informacje zamieszczone na stronie, w szczególności dotyczące prezentowanych produktów oraz ich cen, mają charakter wyłącznie informacyjny, i nie stanowią oferty ani zaproszenia do negocjacji w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

File Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania w dowolnym momencie usunięcia lub zmian informacji prezentowanych na stronach. Informacje zawarte na stronach dostarczone są na zasadzie "tak, jak są" i nie udziela się na nie żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. W żadnym razie File Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do jakiejkolwiek strony za szkody o charakterze bezpośrednim, pośrednim, wyjątkowym lub wtórnym powstałe w wyniku lub w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem niniejszej strony internetowej lub zamieszczonych na niej informacji.

Formularz kontaktowy

Ta strona zapisuje pliki cookies na Państwa komputerze. Zbierane informacje mają wyłącznie anonimowy, statystyczny charakter. W ustawieniach przeglądarki mogą Państwo określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies.